Prigovori i reklamacije vezano za neispravnost ili nedostatke proizvoda upućuju se pisanim putem:
1. na mail adresu info@el-te.com, s priloženim fotografijama proizvoda ako se radi o vidljivom nedostatku.
2. poštom na adresu ELEKTROTEHNIKA d.o.o. Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci.

EL-TE će odgovoriti na zaprimljeni prigovor u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana, računajući od dana primitka prigovora.

1. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo raskinuti ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu ugovora na način da se ispuni Obrazac za jednostrani raskid ugovora. Kupac je obrazac dužan dostaviti osobno u EL-TE trgovinu, putem e-maila na info@el-te.com ili putem pošte na adresu: Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupnji možete preuzeti ovdje: OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA.

Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, EL-TE će ga u najkraćem mogućem roku obavijestiti o primitku obrasca.

2. Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio EL-TE o odluci raskida ugovora. Kupac vrši povrat robe o vlastitom trošku na adresu Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci. Djelatnik EL-TE-a će prilikom preuzimanja vraćene robe istu prekontrolirati da utvrdi da li je u urednom stanju – u onom stanju u kojem je bila predana Kupcu, što uključuje:

a) da je vraćena upravo isporučena roba

b) da je proizvod u ispravnom stanju u pogledu količine

c) da je proizvod bez vidljivih nedostataka

d) da proizvod ima originalnu i neoštećenu ambalažu

Ukoliko se pregledom predmetne robe utvrdi da roba nije u cijelosti uredna po svim točkama (a. do d.), EL-TE je ovlašten odbiti prihvat takve robe te Kupac nije ovlašten zahtijevati povrat izvršene uplate zbog neispunjenja svoje obveze temeljem izjave o jednostranom raskidu ugovora.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima propisanima u Zakonu o zaštiti potrošača:
a. Ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
b. Ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
c. Predmet ugovora roba koje je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.
Kupac je, kada vrši povrat proizvoda, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

3. Za proizvod koji se vraća, EL-TE se obvezuje u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o Jednostranom raskidu ugovora te nakon što zaprimi i pregleda vraćenu robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na bankovni račun kupca.

Reklamacije

Prilikom preuzimanja kupac ili osoba ovlaštena od strane kupca, dužan je robu pregledati i svojim potpisom potvrđuje da je robu preuzeo u količini naznačenoj na dokumentu, u ispravnom stanju bez ikakvih vidljivih nedostataka. Posebno je potrebno detaljno pregledati ogledala, kupaonski namještaj, tuš kabine i sanitarije. Naknadne reklamacije na lomove, otkrhnuća ne uvažavamo. Kod kupovine keramičkih pločica potrebno je pri preuzimanju ustanoviti da su sve kutije isporučene u istom tonu i kalibru. Zbog prirode proizvodnog procesa keramičkih pločica moguće su oscilacije u nijansama boje od uzorka viđenog u katalogu, izložbenom prostoru, u folderu, na panelu i sl. te navedeno ne podliježe reklamacijama. Podsjećamo kupce da se ugradnja keramičkih pločica vrši samo sukladno pravilima struke i uputama proizvođača! Podsjećamo kupce da prije ugradnje provjere robu jer reklamacije prihvaćamo samo za tvorničke greške ili anomalije proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja, odnosno prije ugradnje.


Elektrotehnika d. o. o. ne vrši zamjenu ispravno isporučene robe, kao ni naručene robe koja još nije isporučena. Trgovac nema odgovornost prema kupcu za kupovinu manje/veće količine zidnih i podnih obloga, kao niti za neodgovarajuće dimenzije proizvoda pošto trgovac nikada ne daje službene izračune količina niti uzima mjere kupčevog prostora. Savjeti o ugradnji ili potrebnoj količini/dimenziji proizvoda su informativnog karaktera. Kupac je dužan osigurati sve podatke o količinama ili dimenzijama proizvoda koji kupuje. Kupac se ne može pozivati na usmene ili pisane zapise ili izjave djelatnika Elektrotehnike za sve vezano uz količine i dimenzije odnosno savjete za ugradnju kupljene robe.

Izbornik