OPĆI UVJETI INTERNET PRODAJE za kupce-potrošače

Ovi Uvjeti primjenjuju se na kupce potrošače – fizičke osobe koje sklapaju ugovor o kupoprodaji izvan poslovnih prostorija i ugovor o kupoprodaji na daljinu (online-prodaja ili web-prodaja ili internet- prodaja, te djeluju na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti ( u daljnjem tekstu: Kupac).
ELEKTROTEHNIKA d.o.o. sa sjedištem u Križevcima, Ulica Nikole Tesle 16, OIB: 36530679543 , obavlja svoju registriranu djelatnost prodaje na daljinu isključivo pod ovim Uvjetima. Kupac je obvezan prihvatiti ove uvjete prodaje, ukoliko se odluči na kupnju, a neposredno prije negoli realizira kupnju.

Uvjeti narudžbe

1. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „el-te.com“, a uza svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni, cijeni dostave kao i drugi podaci.

2. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „dodaj u košaricu“. Odabrani proizvod se rezervira tako da će odabrani proizvod biti i isporučen. EL-TE ne može utjecati na eventualne tehničke poteškoće u danom trenutku narudžbe zbog čega može doći do situacije da odabrani artikl nije moguće kupiti radi neraspoložive količine, o čemu se EL-TE obvezuje obavijestiti Kupca te ponuditi alternativni proizvod ili izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako se ne izvrši potvrda i uplata u roku 24 sata, za opću uplatnicu 72 sata, rezervacija se automatski poništava.

3. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupnjom odabire link „Završi kupovinu“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice za upis osobnih podataka. Nakon upisa osobnih podataka I odabira opcije dostava/osobnog preuzimanja u prodajnom centru, klikom na link ”Plaćanje” sustav Kupca upućuje na odabir načina plaćanja. Odabirom načina plaćanja te ovisno o odabranom, sustav kupca prebacuje na završni korak plaćanja. Po svim izvršenim koracima, Kupac je izvršio narudžbu proizvoda iz košarice i na e-mail adresu dobiva potvrdu o narudžbi. Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu na to da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da Kupac unese sve tražene podatke.

4. Fotografija koja ilustrira proizvod na internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. EL-TE zadržava pravo na pogreške opisa, fotografija, cijena i broja artikala zbog automatskog unosa artikala u sustav, kao i automatske potvrde o narudžbi.

Cijena

1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima i kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV. EL-TE istaknute cijene ažurira svakih 20 minuta zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na „el-te.com“. No, sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

2. U slučaju promijene cijena, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile u trenutku izvršenja odnosno potvrde narudžbe.

Plaćanje

1. Plaćanje kupljenih proizvoda Kupac može izvršiti putem kreditnih ili debitnih kartica te virmanom.

2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, a prilikom plaćanja virmanom, plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun ELEKTROTEHNIKA-e.

3. EL-TE web shop koristi CorvusPay servis za Internet naplatu te garantira najvišu razinu sigurnosti podataka Kupca u vidu zlouporabe. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci o vašoj kreditnoj kartici dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru.

4. EL-TE se obvezuje zaštiti privatnost podataka, uključujući osobnih podataka svih Kupaca te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno drugim primjenjivim propisima.

Dostava

1. Rok za isporuku naručenih proizvoda iznosi 3 do 7 radnih dana računajući od trenutka zaprimanja sredstava na račun tvrtke (blagdani i vikendi nisu uključeni). Ukoliko se radi o dostavi na otoke rok isporuke može biti dulji od 7 radnih dana.

2. Ukoliko EL-TE iz bilo kakvih razloga nije u mogućnosti isporučiti naručeno u roku od 7 radnih dana, Kupac ima pravo odustati od kupnje. Rok počinje od trenutka kada EL- TE zaprimi uplatu na žiro računu ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. Subote i nedjelje i blagdani se ne računaju u rok dostave.

3. Cijena dostave ovisi o cijeni narudžbe, a važeća je za cijelu Hrvatsku. Porez na dodanu vrijednost je uključen u cijenu dostave.

CIJENA NARUDŽBE CIJENA DOSTAVE
< 100,00 € 5,00 €
100,00 € – 300,00 € 10,00 €
300,01 € – 700,00 € 15,00 €
> 700,00 € besplatna dostava

4. El-TE naručene proizvode Kupcu dostavlja do ulaza u stambeni objekt (ne unosi robu u objekt). Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi Kupac, već samo do ulaza u zgradu. Kupac je dužan po obavijesti o dostavi osigurati nesmetan prilaz dostavnom vozilu, u suprotnom, EL-TE će izvršiti dostavu do najbliže točke na kojoj je istovar moguć.

5. Proizvodi će biti adekvatno zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac će biti kontaktiran od strane dostavljača minimalno jedan dan prije planirane dostave radi dogovora o točnom vremenu isporuke.

Pravo na povrat i reklamacije

Prigovori i reklamacije vezano za neispravnost ili nedostatke proizvoda upućuju se pisanim putem:
1. na mail adresu info@el-te.com, s priloženim fotografijama proizvoda ako se radi o vidljivom nedostatku.
2. poštom na adresu ELEKTROTEHNIKA d.o.o. Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci.

EL-TE će odgovoriti na zaprimljeni prigovor u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana, računajući od dana primitka prigovora.

1. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo raskinuti ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu ugovora na način da se ispuni Obrazac za jednostrani raskid ugovora. Kupac je obrazac dužan dostaviti osobno u EL-TE trgovinu, putem e-maila na info@el-te.com ili putem pošte na adresu: Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupnji možete preuzeti ovdje: OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA.

Ukoliko Kupac šalje obrazac elektroničkim putem, EL-TE će ga u najkraćem mogućem roku obavijestiti o primitku obrasca.

2. Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio EL-TE o odluci raskida ugovora. Kupac vrši povrat robe o vlastitom trošku na adresu Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci. Djelatnik EL-TE-a će prilikom preuzimanja vraćene robe istu prekontrolirati da utvrdi da li je u urednom stanju – u onom stanju u kojem je bila predana Kupcu, što uključuje:

a) da je vraćena upravo isporučena roba

b) da je proizvod u ispravnom stanju u pogledu količine

c) da je proizvod bez vidljivih nedostataka

d) da proizvod ima originalnu i neoštećenu ambalažu

Ukoliko se pregledom predmetne robe utvrdi da roba nije u cijelosti uredna po svim točkama (a. do d.), EL-TE je ovlašten odbiti prihvat takve robe te Kupac nije ovlašten zahtijevati povrat izvršene uplate zbog neispunjenja svoje obveze temeljem izjave o jednostranom raskidu ugovora.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima propisanima u Zakonu o zaštiti potrošača:
a. Ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
b. Ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
c. Predmet ugovora roba koje je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.
Kupac je, kada vrši povrat proizvoda, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

3. Za proizvod koji se vraća, EL-TE se obvezuje u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o Jednostranom raskidu ugovora te nakon što zaprimi i pregleda vraćenu robu, izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Povrat uplaćenih sredstava se vrši na bankovni račun kupca.

Kontakt

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti, Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
a. adresu ELEKTROTEHNIKA d.o.o. Ulica Nikole Tesle 16, 48260 Križevci
b. elektroničku adresu: info@el-te.com

Izbornik